Добре дошли при REG Ivo Reginka

Адвокатска кантора за източноевропейско стопанско право, свързана с немско и английскоговорящи кооперационни партньори в почти всички държави на Източна Европа

Компания

Адвокатската кантора Ivo Reginka, REG се е създала от близо 40 адвокати и юристи, които се отделиха като spin-off от едно от най-големите немски правни, данъчни консултантски и oдиторски дружества и се свързват помежду си 2003 в Средна и Източна Европа.

Правни области

› Сливане и покупки на предприятия
› Due-Diligenсе
› Търговско и дружествено право
› Договорно право, лизинг
› Недвижими имоти и строително право
› Право на полезни изкопаеми
› Право на обществени поръчки
› Трудово право
› Авторско и марково право
› Данъчно право
› Възобновяема енергия