Какво можем да свършим за вас?

Referenzen & Unternehmen

В седалището на немската ни кантора в Берлин се дават и координират правни съвети преди всичко за Русия, Украйна, Полша и Югоизточна Европа. За тази цел Ви обслужва нашият тим от полиглотни адвокати и юристи, които, в сътрудничество с изявени колеги от съответната държава, отговарят за правните и данъчни консултации по немско и съответното чуждо право, включително консултации по международни правни и данъчни структури.

Данъчните консултации по немско данъчно право се извършват в съвместна работа с нашата полиглотна немска кантора за данъчни съвети, чието седалище е също в Берлин. Нашите немски сътрудници обслужват при нужда мандантите ни и на място, в съответната страна.

Нашите работни езици са:
немски
английски
руски
украински
полски
български.

Хонорарните ни тарифи за час са винаги средните за съответната страна.