Преглед от референции

Referenzen & Unternehmen

Няколко референции в Русия (не изчерпателно)

DAX-предприятие (немска корпорация) – правна подкрепа и консултиране по договорно и строително право, обществени поръчки, валутно, данъчно и трудово право, и др., правна подкрепа по текущи дела в Русия

(един) доставчик за производители на автомобили (от Австрия) – правна подкрепа и консултиране по договорно, данъчно и трудово право, и др., в Русия

(един) доставчик за производители на автомобили (от Германия) – правна подкрепа и консултиране при създаването на дъщерно предприятие за производство на части в Русия, правна подкрепа по текущи дела в Русия

няколко строителни фирми (от Германия / Австрия) – правна и данъчна подкрепа и консултиране по текущия им бизнес и във връзка със стоежи на улици, тунели, згради и инфраструктура в Русия

три производители на агротехника (от Германия) – правна подкрепа и консултиране за всеки от тях при създаването на дъщерно предприятие за продажба, създаване на дистрибуторска мрежа и за производство на части в Русия, правна подкрепа по текущи дела в Русия

кварцов производител (от Германия) – правна подкрепа и консултиране при създаването на дъщерно предприятие за производство и изкопаване на минерали в Русия, правна подкрепа по текущи дела в Русия

фирма по енджинийринг, плануване и строителство (от Германия) – правна подкрепа и консултиране при създаването на дъщерно предприятие в Русия

производител на кабели (от Германия) – правна подкрепа и консултиране при създаването на дъщерно предприятие и всички др. текущи дела в Русия

международно предприятие по шоп-идеи и мрежови стратегии (от Австрия) – правна подкрепа и консултиране по всички текущи дела в Русия

стъкло производител за опаковки (от Германия) – правно консултиране на дъщерното предприятие в Русия по патентно право

производитео на строителни машини (от Германия) – правна подкрепа и консултиране при изпълняването на строителен договор във връзка с подновяването на Большой театър

метало производител (от Германия) –- правна подкрепа и консултиране при създаването на дъщерно предприятие и всички др. текущи дела в Русия

производител на опаковки от тъкан и стъкло (от Германия) – правна подкрепа и консултиране при създаването на дъщерно предприятие и всички др. текущи дела в Русия

сервис предприятие за медицино-техническа поддръжка (от Германия) – правна подкрепа и консултиране на дъщерното предприятие и представителството им по текущи трудово правни дела в Русия

производител на технически устройства и техника за ресторанти (от Германия) – правна подкрепа и консултиране по текущи правни въпроси по сътрудничеството с един главен дистрибутор в Русия

Няколко референции в Украйна (не изчерпателно)

DAX-предприятие (немска корпорация) – правна подкрепа и консултиране по договорно, дружествено, строително и трудово право

няколко строителни фирми (от Германия / Австрия) – правна и данъчна подкрепа и консултиране по текущия им бизнес и във връзка със стоежи на улици, тунели, згради и индустриялна инфраструктура

две предприятия за преработване и рециклиране на отпадъци (от Германия) – правна и данъчна подкрепа и консултиране по текущия им бизнес

корпорация за производство на бои и лакове (от Германия) – правна подкрепа и консултиране при създаването на дъщерно предприятие за производство на бои и лакове в централна Украйна

корпорация произвеждаща кабелни мрежови системи за автомобили (от Германия) – правна подкрепа и консултиране при създаването на дъщерно предприятие в западна Украйна, във връзка с недвижими имоти, строително право, аренда, надзорни договори, и др. текущи дела

международна транспортна и спедитьорска фирма (от Германия) – правна подкрепа и консултиране при текущите им дела, особено по данъчно и митно право

едно миньорско предприятие – правна, данъчна и финансова проверка (Due Diligence) в Донецк

три големи миньорски предприятия – правна, данъчна и финансова проверка (Due Diligence), покупка на трите предприятия чрез покупка на акции, инвестиции, реорганизация, и др.

седем предприятия за обработка на дърво – правна, данъчна и финансова проверка (Due Diligence) в Западна Украйна, покупка на всичките дружества чрез покупка на акции

Няколко референции в България (не изчерпателно)

едно предприятие “Cash & Carry” (от Германия)

едно предприятие “Cash & Carry” (от Германия)

един доставчик на части за автомобилния сектор (от Германия)

сектор за възобновяеми енергии (от Германия / Австрия) – Due-Diligence-проверки и покупки на няколко фотоволтаични предприятия

правна и проект-менеджмент подкрепа на няколко строителни консорциуми при участието им на търгове по обществени поръчки за строежи на магистрали и жп-линии (от Германия)