Предприятие

За Нас

Адвокатската кантора Ivo Reginka, REG, се е създала заедно с близо 40 адвокати и юристи, които се отделиха като spin-off от едно от най-големите немски правни, данъчни консултантски и одиторски дружества и се свързват помежду си 2003 в Средна и Източна Европа.

Сътрудниците на кантората REG са се специализирали и изявили от години на руския, украинския, полския и югоизточноевропейския пазар, като обработват от средата на 90-те години правни и данъчни въпроси в Източна Европа.

Кантората REG работи при юридическото съветване особено на немски и немскоговорящи инвеститори в Средна и Източна Европа заедно с цяла мрежа както от немски адвокати, данъчни консултанти и одитори, така и с адвокати и одитори от Средна и Източна Европа.

Затова в повечето източно-европейски страни можем да препоръчаме наш, дългогодишно изявен кооперационен партньор и по въпросите на счетоводството и одиторството, който да обработва съответните въпроси на място.

Наша Философия – Наша Работа

Разбирането ни за нашата дейност е, че сме кантора, ориентирана към немскоговорящия среден бизнес, специализирана по източноевропейско стопанско право, която поставя индивидуалните нужди на всеки мандант във центъра на своето внимание и съвети.

Един интердисциплинарен, интер-културен и полиглотен начин на работа на всеки наш сътрудник са по наше мнение безусловна необходимост за успешното и ефикасно застъпване на интересите на нашата клиентела и е всекидневно упражнявана реалност.

Точно толкова важен е за нас личният контакт, който се осъществява чрез постоянни отговорни партньори, запознати с въпросите на клиента.